Perełki na Boże Narodzenie (Gems for Christmas)
Z OPŁATKIEM W DŁONI  (WITH CHRISTMAS WAFER IN THE HAND)
Roman Mleczko
$2.00
BŁOGOSŁAW RODZINIE NASZEJ  (FOR CHRISTMAS: BLESS OUR FAMILY)
Tomasz Wasilewski
$2.00