Perełki papieskie (Papal Gems)
ŻYCIOWE DROGOWSKAZY  (LIFE’S SIGNS)
Papież Franciszek
$2.00
DĄŻCIE DO TEGO, CO WIELKIE!  (STRIVE TO WHAT IS GREAT!)
Papież Franciszek
$2.00
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ  (DUC IN ALTUM)
św. Jan Paweł II
$2.00
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH  (IN A HEALTHY BODY, HEALTHY MIND)
św. Jan Paweł II
$2.00
NIE LĘKAJCIE SIĘ ŚWIĘTOŚCI!  (DO NOT BE AFRAID OF HOLINESS!)
św. Jan Paweł II
$2.00