Polish Titles (POLSKIE książki)
Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem przygotowany z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (tzw. Biblia Paulistów)

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. NAJNOWSZY PRZEKŁAD Z JĘZYKÓW ORYGINALNYCH Z KOMENTARZEM

Wydanie standardowe
Zespół Biblistów Polskich
Subcategory: 
Pismo Święte (Bibles)
ISBN: 
978-83-7424-915-7
Pages: 
2784 strony (pgs.) z paginatorami
69.95
$49.95
Description: 

 

Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem przygotowany z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (tzw. Biblia Paulistów). PIERWSZY POLSKI PRZEKŁAD W TRZECIM TYSIĄCLECIU!
Wydanie standardowe.

The latest translation from the original languages with commentary prepared on the initiative of the Society of St. Paul (Pauline Bible). FIRST POLISH TRANSLATION IN THE THIRD MILLENNIUM!
Standard edition.

Książka (Book)
Format 16x22 cm
2784 strony (pgs.) z paginatorami
Oprawa twarda (hardcover)
ISBN 978-83-7424-915-7
Prod. Code: P915-7

 

Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (tzw. Biblia Paulistów).

Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego z komentarzem:

Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.
Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.
Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.
Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego.
Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.

Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.:
– przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron,
– komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte,
– odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron,
– słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych,
– skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym,
– 2 tasiemki do zaznaczania wybranych stron.